Vollmar Idaho den 27 1897

Kära Lars Persson
Wälje.

Som jag har godt om tid får jag skrifva några rader så ni får se att vi lefver.

Vi har i år fått ungefärligen medelmåttig gröda 1600 bushels hvete och 350 bushels hafvra, vi har ej sålt en bushel ännu vi väntar på högre priser, veten är nu omkring 60 cent men det har varit upp till 78 cent i år men vi hade ej tröskat vid den tiden det var som högst. Vi har tröskat i år också med två maskiner, vi gjorde det någorlunda vi tröska i 45 dagar, nettoförtjensten blev omkring 475 dollars. Här är ej ännu någon snö men det snör nog en ..... då och då men så går det bort igen. Kreaturen finner sig föda ute ännu.

Jag tror jag kommer att gå till guldfälten i Alaska till våren, ni tror nog att vi bor i närheten av dem som det kan se ut på kartan men det är öfver 300 engelska mil och man behöfver hafva minst 500 dollars att gå dit, man bör taga med mat för ett år, det är ett hårt klimat men mycket guld. Det är ingenting särskilt att tala om derför att far var der och då fick ni nog höra ett som annat.

Jag sänder härmed litet pengar till Emma hoppas ni erhåller detta brev till jul. Hälsa Ingeborg från mor, hon önskar hon finge se henne en gång till men det blir nog aldrig. Många hälsningar från oss alla till eder alla.

Vänligen

L.P. Wallner.Tillbaka