Minneapolis Juldagen 1916.

Älskade Brordotter.

 

Merry Christmas! to you. Well detta eller den helsningen hör man nu i dag öfver allt. Du kan ej höra mig uttala den men ändå men ändå flyger den på tankens vingar. Och jag undrar om du ej hör den också i någon form. På papperet her kommer den nog ganska sent. Och får nu Johan Bull tag i detta som ditt bref så er jag redd det blir många dagar innan du får det. Jag fick ditt bref blott några dagar sedan och det har varit öpnat i England. Man kunde nästan hafva lust skratta åt de redda stackarna blott, men att hafva en sådan sjelvhärskande land på jorden er för mycket att taga för blott ett skämt.

Well Christina, jag ser att du lefver med helsa och speculerar på din framtid. Rätt så. En ting ser jag dock i ditt bref, och det har jag väntat en dag. Nämligen att du nu börjar se framtiden i ett annat ljus en i barndomens lyckliga dagar. Och att du nu tänker det var dumt gjort att ej följa mig till detta land. Ingen kan veta hur ens lif vill gestalta sig och hur det denna dag varit för dig nu. Men jag kan ej undgå att tänka och säga annat en att jag tror din framtid skulle sett mycket ljusare ut,om detta varit förhållandet. Jag slutade alldeles att säga något om denna sak. Ty jag ville ej komma er att tro att jag i någon som helst väg vill råda och locka er, eller någon annan. Detta är långt ifrån min tanke på saken. Var och en må besluta sig sjelf och gå efter sin egen vilja i en så viktig sak som att välja sig ett nytt land och vara färdig att möta nya förhållanden. Och jag er övertygat att hvem som helst med god vilja och ett rätt lefverna kan mycket lättare betrygga sin framtid her. Möda, arbete,besver, sorger, sjukdom, elände och död kan man ej undgå var helst man reser, och mötas öfver allt.

Och mötes de her eller der. Hvad blir skillnaden? Fattigdomen finns her med. Ja, kanske mer en någon er villig medgifva. Men detta är ej att den och den vill blifva det, om de kommit her.Orsaken i min tanke är den mer att söka hos dem eller blandt dem sjelfva. Jag vill ej säga mer en att du gör best kanske att följa din egen vilja. Om du er säker alltid att den er din från botten till locket.

Jag skrev till Pappa i slutet af Nov. Undrar om det kom fram. Jag lever och mår ganska bra för en gammal knalleoch har samma arbete, jag arbetade i går söndag och i dag med men det er ganska lungt och stilla, det er blott tåg- och växlingspersnonal som arbetar nästan i dag så jag sitter på kontoret och gör dessa kråkfötter. Jag har just äte en god gåsstek för julmiddag och den ligger tung så jag fördrager sitta ine.

Vi hade utmärkt fint väder ingen snö och varma dagar tills en 12 dagar sedan då en olidlig kyla satte in vi har nu 3 a 4 tum snö och kallt, så ungdomen har nu ett lyckligt lif på skridskobanan i parkerna och småsjöar inne i stadens sköte som utomkring. Mina nöjen er få och jag går mest på någon theater på qvällen. Skall gå i qväll med. Vill du vara med så skynda dig Stina.Jag skulle sent någon julkapp men du får förlåta mig, det er så osäkert nu att senda något. Jag skall göra klappningen en gång, var inte rädd. Well, gör nu gott smör, om jag lever så kanske jag vill smaka det. Om inte godt, så blir det en klapp till.

Nyårshelgen tror jag blir bettre för mig, jag har fått löfte att vara fri från tjenstgöring både söndag och Nyårsdagen. Jag reser då troligen upp en hundra mil till mitt gamla hem Little Falls och helsar på gamla kända väner, det er roligt att komma ut från det bullrande storstadslivet iblant och från rök och damm.Hur länge jag kommer att hållas vid mitt arbete her kan jag ej säga Jag har hållit på nu nära 8 år stadigt och det nästan synes nu att jag ej kunde sluta fast jag ibland blir led af det. Men som allting går bättre en förr, hvarför sluta frågar jag mig sjelf. Och svaret blir att jag ej kan få något bättre och derför er det best låta det rulla, så länge det gårbra.

Well detta er nog ett kort brev men jag får lof sluta hoppas det når dig och alla av er med helsa, glad att höra att lilla Beda har blivit bättre.Helsa alla syskon att Farbror lefver godt och önskar dem alla all lycka och godt som kan fås. Och er alla en god och lycklig fortsättning på det nya år som vi alla börjat när detta kommer er tillhanda. Skrif någon gång och låt då veta hvilka address er best.

May all kinds of good be yours. Happiness and luck. Always follow you and yours. Is the sincere wishes of your Onkel

 

Paul Hagfield.

 

Tillbaka