Ingeborg Persson

 

Emma Wallner, född 1885 i Välje berättar att hennes mormor Ingeborg Persson, född 1831 bodde som gift i Häxåsen och Dörsådalen. Det fanns inga vägar dit. I Dörsådalen var det på den tiden 3 åbyggare. De hette Faste och Magnusson samt hennes familj Lars Persson. Det föddes 8 barn i sistnämnda familj. Då barnen skulle föda hjälpte kvinnorna i Häxåsen och Dörsådalen varandra. Det var ju ingen väg och barnmorska hade Ingeborg Persson aldrig haft. Det var en grannkvinna vid namn Faste-Brita som var jordemor för det mesta. I samband med hennes namn säger Emma Wallner att hon var stammor åt släkten Sandler i Orrviken. Därifrån härstammar som bekant ministerrådet Rickard Sandler.

Barnaföderskans säng var den enklast tänkbara. Det var halm eller starr i botten och ett hemvävt skynke över det hela samt en kudde stoppad med halm eller fågeldun och på vintrarna en fäll av fårskinn. Så värst hygieniskt var det inte alla gånger och det hände ofta att barnaföderskan fick den fruktade barnsängsfebern. Kunde då inte läkare eller barnmorska tillkallas genast blev det ibland dödsfall. Det var långt och besvärligt och framför allt kostade det pengar att få en läkare från Östersund. Barnet lindades hårt från fötterna och upp till bröstet, somliga lindade även in armarna, vilket fortsatte tills barnet var omkring 6 månader. Orsaken var att barnet ej skulle få krokiga ben utan de skulle få växa raka.

Ingeborg Persson flyttade år 1884 med familj till Välje till det s.k. Wallins-torpet (nuvarande Johan Nilsson gård). För angränsande byar Myckelåsen, Storåsen, Getåsen blev hon den som skulle vara andra kvinnor behjälpliga vid förlossningar. Hon tillkallades även då djur var sjuka eller vid kalvningar. Det var mycket dåliga vägförhållanden till dessa byar sönna flon. En del gånger var det helt oframkomligt och då var det tur att Ingeborg Persson kunde vara barnmorska istället för den som på den tiden fanns i Hallen.

Upptecknat 1956.

 

Tillbaka