.

 

Hemkvarnar, vattenkvarnar och tegelbruk

i närheten av byarna Välje och Myckelåsen

 

Erik Dahl i Kusböle hade för några år tillbaka besök av lantmätaren W. Holmbäck, varvid de pratade om gamla kallkvarnar både i Häxåsen, Dörsådalen och många andra platser. Holmbäck berättade bland annat att för 2-300 år sedan fanns en kallvarn uppefter Lillgräftån som benämndes Getåsens fjällkvarn. Det är troligt att Getåsborna ej på närmare håll hade något vattendrag så stort att en kvarn kunde drivas. I Dörsådalen var Lars Persson kvarnägare och han hade en förhållandevis stor kvarn, där fanns t.o.m. en kvarnkammare att tillgå under väntetiden, vilken kunde bli rätt lång eftersom dessa kvarnar malde mycket sakta. Till sistnämnda kvarn for många av byborna häromkring. I Häxåsen malde Andes Jonsson så sent som åren 1920-25 på en sådan kvarn, i kvarntull togs alltid korn.

Johan Olofsson i Storåsen berättar att då han var lillpojke fanns i Välje en vattensåg och en kallkvarn, vilka ägdes av Per Ersa i Välje. Såg och kvarn var placerade i en uppdämd bäck som rinner ner i Väljeån. Den gick bäst på våren eller vid regnfloden. Kvarnen sammalde endast, man fick själv sikta för hand för att få fram mjölet. En större kvarn som kallades Fastekvarnen låg efter den s.k. Kallseckelån. Köpebrev från 1700-talet skall finnas i Klingtorpet, Myckelåsen (ägaren i Amerika).

Den första sågen i Välje byggdes av Bäckström från Bäck. Den låg utanför där f.d. Sahlins gård varit, c:a 75 meter från gårdsplanen Vattnet var dels ditdikat och dels kom det från en liten bäck. Vattenhjulet var omkring två meter högt och var byggt som två hjul med bräder emellan. Ramen var försedd med ett tjockt blad men ingen kant fanns. Skulle de ha bräderna kantade fick de göra detta med yxan. Senare blev det sågverk med turbin och ramen kunde då förses med flera blad och anordning för kantning av bräderna. Denna såg byggdes 1904-05 och ägdes av Myckelåsens och Väljes byamän. Då byggdes också såghus. Turbinen var på 25 hästkrafter och drog mycket vatten. Denna såg tog också slut. Energi blev det nya namnet på en trösk och sågförening som bildades. Den flyttades till Getåsen och ansågs som en modern och bra såg och där fanns också gröpkvarn m.m. Söndagen den 31 juli 1932 brann emellertid denna såg upp tillsammans med en del virke. Det blev en stor förlust för delägarna och endast en motor kunde räddas av alla de dyrbara maskinerna. På senare tid har här varit några privata sågägare. Lars Ljungdahl i Välje drev sådan rörelse en längre tid.

Från slutet av 1800 till början av 1900 talet drevs även ett tegelbruk i Myckelåsen. Det var O. M. Bellman som var företagare och han slog mycket tegel till många murstockar. Bruket låg nere ett tag men omkring 1918-19 började pojkarna Gustav och Otto Bellman att slå tegel under några år framöver. Tegelbruket är nu för länge sedan borta.

Det handslagna teglet, liksom den handkluvna takspånen hör till en förgången tid, och de torftiga kallkvarnaren har fått stora effektiva valskvarnar som efterföljare. Närmaste kvarnar är nu i Hallen och Västnor och till dem har många kvarnresor gått från våra byar. Nu 1954 åker väl ingen bonde efter häst till kvarnen. Linjebilar och bussar sköter den transporten.

Upptecknat 1954.

 

Tillbaka