Om dop

 

Berättat av Lars Öhrling, född 1891 i Myckelåsen. Han hörde av sina farföräldrar att barnen döptes t.ex. vid husförhör då prästen var i byarna. Var det ett barn som såg sjukt ut vid födseln gjordes alltid nöddop. Då tillkallades en läskunnig man eller kvinna med gott anseende för att förrätta detta dop. Han mindes att hans mor Anna Öhrling berättade att hon blev kallad att förrätta ett sådant nöddop i Vällviken, hon avböjde emellertid.

Det ansågs att barnen alltid skulle döpas för att deras själ skulle bli salig och höra himmelriket till. Som regel skulle det också vara avlägsna släktingar som skulle bli gudfar och gudmor eller också skulle det vara ett bra grannfolk som bar fram barnet. Gudfar och gudmor lämnade alltid någon liten gåva till barnet och i fortsättningen skulle de ha barnet som sin skyddsling. Skulle någon av föräldrarna dö skulle de alltid bistå med råd och dåd.

Efter dop i kyrkan skulle gudföräldrarna bjudas på kaffe vid hemkomsten. Någon större bjudning vid dessa tillfällen blev det dock inte.

Vid de tillfällen då prästen uppbar tionde här i byarna, bodde han i den s.k. prästkammaren i nuvarande Agerbergs gård i Myckelåsen. Prästkammaren finns fortfarande kvar i den gamla mangårdsbyggnaden och där döptes även barn vid dessa tillfällen.


Upptecknat 1956

Tillbaka