Posten

Postbefordringen till och från byarna Myckelåsen, Välje, Storåsen, Skallböle och Getåsen har självfallet icke i gamla tider kommit så regelbundet och avgått så regelbundet som våra dagars postsäck, vilken kommer varje dag. I gamla tider var inte tidningarna så många och olika som nu. Dagstidningarna ansågs alltför dyra och endast ett fåtal hade råd att prenumerera på dem. Jämtlands Tidning var väl den som var mest spridd och ålderstigna årgångar kan återfinnas som underlag till tapeter på gamla sommarstugor.

Erik Andersson, född 1849, berättar att det inte var så regelbundet med posthämtningen i gamla tider då posten hämtades från Hallen och Gärdsta. Ibland blev det en gång i veckan, ibland ännu längre mellan turerna. Hade någon ärende fram till Gärdsta var det inte mera post till samtliga byar än han kunde ta den. Sedan blev det förordningar sinsemellan byborna att de mera regelbundet skulle hämta posten och turas om att göra detta. Hände det någon gång att det var värdepost som skulle hämtas måste då vederbörande hämta denna själv. Vägförhållandena emellan byarna var eländiga.

Nästa omändring kom då det blev s.k. körpost, alltså hästskjuts, från Hallen till Månsåsen. Den kördes troligen hela tiden av samma person, Holmström från Oviken. Posten lämnades då in hos Anders Olsson i Böle där byborna turades om att hämta posten en gång i veckan. Utlämningsstället var på den tiden hos Erik Andersson i Myckelåsen, (nuv. Gösta Erikssons gård), där förutom Myckelåsborna även Storåsborna fick hämta sin post. I Välje lämnades posten i omkring 25 års tid i det s.k. Wallintorpet (Per Palm och Emma Wallners hem).

År 1927 började postbussen regelbundna turer Mattmar-Månsåsen-Svenstavik. Postbusschauffören J. O. Eriksson, Månsåsen var den förste som körde sträckan. Postkontor blev nu inrättat på föreningshuset i Månsåsen och postadress blev således Månsåsen även för byarna häruppe. Till Månsåsen blev det nu ordnat med gångpost två gånger i veckan. Bland dem som en längre tid burit posten från Månsåsen fram till våra byar, må nämnas Karl Bellman, Myckelåsen, vilken hade en ersättning på 1:40 för varje tur, Anders Sjöberg 2:70 turen. En tid gick även bröderna John och Folke Håkansson, Månsåsen. Postbärarturerna utökades till tre turer i veckan och efter några år till 4 turer. Nils Olov Nordman var den siste som var vår postbärare. Då vägen blev färdig 1934 övertog postbussen denna transport och vi fick ett eget postkontor i Erik Agerbergs gård i Myckelåsen. Första gången postbussen kom till byn var den 11 oktober 1934.

Upptecknat 1955.

 

Tillbaka