Skolbygget.

 

Det tog över 20 år för byarna Getåsen, Böle, Skallböle, Storåsen, Myckelåsen och Välje att bestämma platsen där skolan skulle stå. På sammanträdena tvistades det för jämnan. En gång hade det sagts att platsen skulle bli nedanför kapellet i Välje men det gick i stöpet. Så skulle skolan bli antingen vid den s.k. Ekerbacken på Gustav Bellmans ägor eller uppe i byn vid vägskälet. Även den gången fick Per Stjärnström i Myckelåsen och Anders Ljungdahl i Välje kämpa förgäves. En gång, berättar Per Stjernström, var det bestämt att skolan skulle bli i Skallböle och en av socknens byggmästare blev utsedda att göra en ritning. Billigt skulle det bli, det var huvudsaken.

Ritningen uppvisades, den godkändes av dem som såg mindre till vilken uppgift skolan skulle fylla och mer till att det blev billigt. Andra åter var mycket missnöjda. Det kan man väl förstå, säger Stjernström och berättar om ritningen. Det var smått tilltaget, en skollokal på bottenplan och bostad för läraren ovanför. För att inte göra intrång på det nätt tilltagna utrymmet var det en trappa som gick utanför på väggen, från nedre brons långsida uppåt gaveln in till lärarens bostad på andra våningen. För läraren att vintertid gå i denna trappa hade nog varit riskabelt.

När A. Ljungdahl var till Gärdsta och träffade gamle Borin, skämtade denne och sa att skolan i Skallböle kommer att se ut som Sjöströms garveri i Östersund. Vid ett nytt sammanträde ville byborna ej ha skolan i Skallböle och det bestämdes att den skulle byggas i Myckelåsen på Gustav Bellmans ägor intill vägen. Till byggnadsvirke inköptes en stämpling av Johannes Nordman. Virket kördes ner till byn och för att sågas där.

Vid denna tidpunkt ansåg sig även Gärdstaborna behöva en ny skola. Det blev nya sammanträden och nya tvister. Under tiden fick virket ligga kvar. Gärdsta tog hem segern, de skulle först bygga skola och dit kördes virket. Under dröjsmålet med skolbygget i Myckelåsen blev det ånyo ändring av platsen för skolan, nu skulle alla få lika långt. Det blev återigen bestämt att Skallböle var lämpligast och det alternativet segrade i omröstning. År 1933 började skolbyget i Skallböle.

Upptecknat 1955.

 

Tillbaka