Kreatursdrift till Söderhamn

 

Långt tillbaka i tiden köptes kreatur upp av vissa personer för att sedermera försäljas å Söderhamns stormarknad. Min svärmor Gertrud Andersson, Myckelåsen, född 1853 fick som 11-åring medfölja på en sådan kreatursdrift. Att få följa med till Söderhamn var för ungdomar en upplevelse och alla fick det inte. Det var nödvändigt att vara stark och tåla den långa tröttsamma landsvägskörningen samt köra på korna och springa efter dem som inte höll sig i sällskapet. Gertrud tyckte att det var ett hedersuppdrag att få följa med.

De som denna gång begav sig iväg var hennes far Halvar Nordvall, Myckelåsen, en man från Bölåsen vid namn Jöns Persson, två karlar från respektive Svedje och Getåsen samt Gertrud och en äldre syster till henne, Anna. Emellan 30-35 kor och ungnöt skulle iväg. De övernattade på de ställen där det fanns inhägnad så korna kunde mjölkas och mjölken skulle värden på stället ha för intrånget av djur och folk, Priset på en mjölkko var omkring 35-45 kronor. Affärer gjordes efter vägen till de som ville köpa. Ibland fick de sämre, ibland bättre betalt nere på Söderhamns marknad. Men såg någon köpare att det gick föredrog han att vänta till sista marknadsdagen för att få gopris. För det skulle ju inte vara någon ko hem tillbaka igen.

En gång hade de en kviga som skulle kalva på hösten, priset var så dåligt så de tog tillbaka den, men på hemvägen såldes den för 16 kronor. Den långa marknadsresan tog omkring 14 dagar, ibland mera. De hade med sig häst och åkdon så de fick turas om att åka. År 1888 var det missväxt och priset på hästar och kor var nästan ingenting och en 1-årig otämd häst kunde köpas billigt. Bergvall i Getåsen var på en auktion hos Edwall på Rörön och köpte en sådan häst för 18 kronor.

Priserna 1955 är på hästar omkring 1500-2000 kronor och på kor 650-1500. de flesta jordbrukare är medlemmar i den s.k. kontrollföreningen och skall ett kreatur säljas, hämtas det vid gårdarna av bilar från Slakteriföreningen i Östersund.

Upptecknat 1955.

 

Tillbaka