Vägen

 

Vägen från byarna Myckelåsen, Wälje och Storåsen till Getåsen har i urminnes tider varit ett stort problem. Då den skulle gå över stora myrar fram till byarna förstår man vad det vill säga att ha bott sönna flon. Det har berättats av gamla personer att det fram till landsvägen endast var en sumpig svårframkomlig gångstig som kunde ridas vissa tider på året och den gick i huvudsak där nuvarande vägen går men den var krokig, hålig och under floderna nästan bottenlös. Vägen var ideligen ett tvistefrö.

Byborna hade då ingen butik, ingen post eller telefon, de var avkopplade från omvärlden. Det var ett helt företag att hämta post i Gärdsta, proviant i Hallen eller Oviken och sedan med tung ryggsäck ta sig fram klövjevägen på hästryggen. Byborna höll sammanträden om vad som skulle göras med vägen, de försökte sätta bort någon bit på ackord och torpare och bönder skulle då avstå en kontant ersättning. Det blev mest att kavelbroar blev ditlagda och de största hålen fylldes med ris.

Trappnäs, Verkön och några byar på Norderön hade marker i Myckelåsen och också del i vägen. På ett sammanträde 1870, berättade min svärfar Erik Andersson, tyckte gubbarna som hade ordet att det skulle vara grus och sten till vägen. Gruset skulle köras från Skallböle och Ramsjön och det fordrades stora lass. Bly-Pelle som suttit tyst och hört på kunde inte annat än replikera.: Ske da kör tocke stor e lass e de nog bäst da laga väjn först.

En väg som omtalas av gamla personer är vägen som gick över skogen mellan Getåsen och Välje. Det var fäbodvägen som användes av dem som hade fäbodar upp mot fjället. Den kom fram där Arvid Nilsson nu har en väg ner till ån. Olle Svensson berättar att när hans föräldrar flyttade till Wälje våren 1890 for de denna s.k. västra väg med kärra. Hans far Sven Persson fick hugga bort stora tuvor och kasta ris i hålorna.

Vägen från Getåsen till Myckelåsen var nästan oframkomlig vissa tider. Att köra vägen vintertid fick också Olle pröva på, vägen var mestadels igensnöad och värst var det vid Ekerbacken och Getåsgatan. Byborna hade också en vinterväg från Skallböle till Månsåsmyren. En gång for han med ett kastvedslass från Wälje till Vällviken. Han tippade lasset 7 gånger: så nog borde jag veta hur många vedträn jag hade i det lasset.

Vid sjukdomsfall berättade min svärmor Gertrud Andersson, kunde det bli besvärligt Många såg sig inta ha råd att ta hem doktorn från Östersund, de litade till sina hemkurer så långt det nu hjälpte.

När det var auktion hos Bertil Eriksson i oktober 1909 var en av dem som kom vägordföranden E. P. i Hallen. Han hade trilla och körde, när han kom till Skallböle skar trillan igenom och han ramlade ur. Då tyckte vägordföranden att det gick för långt: Aldrig trodde jag att vägen var så bedrövlig. En annan auktionsbesökare ramlade ur sin karriol vid Skallbölebäcken.

Vinterunderhållet av vägen var fördelat mellan bönderna och plogningen utfördes med träplog. Plogningen gick efter en snöplogsklubba med 20 namn på. När någon kört plogen gick han med klubban till den som stod i tur att ploga. Plogningen från Välje var till Anders Eriksson loge och därifrån tog Myckelåsen vid till Getåsen. Getåsgatan var besvärlig, den drev igen ideligen. Bönderna i Getåsen hade snöskottningen längs stora vägen fram till Brattåsen. En gång var djurläkaren Anders Jonsson på väg upp till Getåsen och Jonke i Getåsen höll på med snöskottning. Du skottar för smalt, det går inte att mötas här sa djurläkaren. Det har aldrig hänne att nån har mötts här, svarade Jonke.

Emma Wallner berättar att vägen kunde var mycket igensnöad, en gång kom två luffare och ville låna husrum. Den ena undrade om de brukade ta in vägen inomhus på kvällarna för de hade inte sett någon väg. På senare tid fick bönderna betalt för arbetet och för dessa pengar lejde de Sven Svensson i Myckelåsen som snöskottare i Ekerbacken och genom Skallböle. Så småningom blev det vägskiften att underhålla. Sommarunderhållet skulle göras på våren före vägsynen. Skiftena omfattade också en del av stora vägen fram till Brattåsbäcken.

År 1933 byggdes vägen om och rätades ut. Det var dåliga tider och vägen var ett s.k. nödhjälpsarbete. Vägen gjordes 4 meter bred med 1 meter bankett på var sida. Vägskiftena gick på auktion och en del skifte gick ner till 1 krona metern. Året därpå byggdes ny väg till Storåsen. En ny stenbro över Getåsån byggdes 1935 av byggmästare Nilsson i Östersund. Det var ett besvärligt bygge eftersom ån var nästan bottenlös.

Upptecknat1955.

 

Tillbaka