Hallens Härads Rätt den 12 december 1649.

 

Brita Andersdotter, Halwars hustru i Bäck framträdde och med sina Lagvärnings kvinnor och ville befria sig ifrån det byskvaller som henne påkommit är, och vittnar med henne att hon haver alltid ställt sig ärligen och väl.

Soldaten Lars Halvar bekänner att den tid de voro i Bröllopet Wällviken, så bäddades en flatsäng på golvet till folket, kom så denna soldat liggandes näst Brita å den ena och Halwar mannen på den andra sidan. Om morgonen den tid det dagades, var ock så mycket annat folk som låg i stugan där utav skall ryktet vara kommen. Mannen och soldaten ville ock fria henne från detta. Att det var icke annat än sängkast och byskvaller.

Brita med sin man och Lagvärningsfolk framtedde och ifrån denna beskyllning och horsrykte sig befria ville, gavs av Rätten Brita Eden, .. vilken som henne efter denna dag påviter eller beskyller för detta, han skall plikta som lag förmår.

 

Tillbaka