Hallens Härads Rätt den 24 september 1650.

 

Befallningsmannen andrager i rätten att Jeppe Mortens hustru Brita Halvarsdotter i Möckelåsen haver i förleden vinter Marknads kommit till sig och berättat och förtäljde med dessa ord, att Halvars hustru i Höge Brita Andersdotter, haver legat när Halvars dräng Jon Nilsson på ugn. 

Så tillspordes genom vars inrådande eller ingivande hon detta rykte henne pålagt haver, svarade Brita att Halvars piga haver sagt detta för sig. Pigan bekände inför rätten och kunde ej neka till detta, sig sagt sådant.

Framhades och examinerades pigan Kirstin, tillspordes vad besked hon härtill haver, att komma Halvars hustru detta onda rykte oppå. Svarade pigan, att afton emot Julafton den tid hon tvättade stugan, såger att drängen låg hos Halvars hustru Brita på ugn, Halvar man var till Månsåsen att köpa sill, den tid mannen kom hem, så sprang drängen ned av ugn, och gick ut att inlåta Halvars häst, sin husbondes; och hustrun satt på ugn kvar. Halvar man bekände att när han kom in i stugan så satt hustrun på ugn.

Pigan säger att matmodern gick på ugn och lade sig och drängen gick därefter och lade sig därmed, säger och att drängen låg hos matmodern intill dess mannen Halvar kom hem. 

Halvars Hustrun födde barn den 17 Septembris med stor sveda och vedermöda.

3.    Pigan Kirstin bekände att matmodern, drängen och hon låg alla tre samman i vintras den tid de skulle släcka koldalen, tillspordes pigan om hon såg något oärligt med dem den gången.  Där till kan hon icke dem påläggas något oärligt, vet  och icke annat än ärligt och gott.

4. Pigan bekänner att matmodern befallte sig, den tid hon låg på ugn 2 gånger att se efter och förhöra om mannen skulle komma hem.

5.  Märit Eriksdotter, profossens hustru, bekände inför rätten och Brita Svensdotter samt andra hustrur som voro tillstädes när Halvars hustru uti den första pinan och svedan i födslen, så förhöllt de henne många gånger att om hon skulle bekänna om hon haft att beställa med någon annan utan sin äkta man. När svedan stod uppå som allra svårast så ropte hon och bad innerligen till Gud, några gånger, att om jag är skyldig att Gud ville aldrig låta fostret komma till världen utan ges invärtes, eller Gud täcktes sätta ett märke på mig eller fostret.  Denna bekännelse giver dessa kvinnor henne detta kotzmål inför rätten. 

Men såsom pigan Kirstin giver Halvars hustru Brita Andersdotter och drängen Jon ett gott kotzmål, säger sig icke annat veta med dem utan ärligt och uppriktigt.

Och vad hon haver sagt att de haver varit tillsammans, kan hon dem icke pålägga, anten  när de lågo på ugn eller i koldalen.  Pigan haver detta väl sagt, mest ovänner kan hava lagt mestadelen till, alltså är detta icke annat än byskvaller eftersom kan  stå eller dem påvita efter lag. Alltså kännes Brita och drängen fri att vara ifrån detta bygdeskvaller. 

Och om någon kommer fram efter denna dagen och beskyller någon av dem,  för detta rykte, anten man eller kvinna, ung eller gammal, han,  skall dem övertyga med vinnon  vittnen, eller stå och plikta som lagen förmäler.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv