Hallens Härads Rätt den 7 maj 1689.

 

Länsman Christian Pedersson tillika med sex Nämndemän betygar att Peder Jonsson, Peder Eriksson och Lars Olufsson vid Åhn och Hallens Socken Anno 1687, tillika med Lars Olufssons tre söner, Oluf, Erik och Jon, fast tagit i skogen fyra förrymde och på flykten komne Dragoner av Kapten Magnus Ulfsparres Compagnie, nämligen Johan Lustig, Anders Dragman, Måns Löv och Mårten Söderman, och dem levererat till Kapten Gerhard Lilljecrans, och varit i stor livsfara.

 

Tillbaka