Hallens Härads Rätt den 3 november 1699.

 

 

Alldenstund Herr Capten  Wälborne Gerhard Liljesköld, Löjtnant Lille och Påhl Mårtensson i Åhlstad förutan flere andre vittnade, det  Pehr Eriksson i Kläppe Söndagen efter Mickaeli då han i Marby kyrka stod brudgum, skall varit så drucken, det han ej allenast låtit kasta upp i kyrkan, utan och att Påhl Mårtensson måst leda honom ut, då han på gången jämväl kastat upp något, varigenom stor förargelse är skedd, för den skull och efter Kongl, Majts placat av 1686 den 22 December fälltes han till 50 daler Silvermynt och stå uppenbar kyrkoplikt.

 

 

Tillbaka