Hallens Härads Rätt den 22 april 1704.

 

Om Dragonerotar.

 

Kaptenen Välborne Herr Gerhard Liljekrantz tilltalade åtskillige 4 de Mansrotar, för det de inte ännu skaffat karlar, påståendes därföre på dem laga straff, då bönderne var för sig förklarade, att de gjort sin högsta flit, men för den svåra tiden nu är om Karlar, ingen kunnat få, ståendes imedlertid därföre Dragon som skriven är, så att Roten ändå inte är vacant, fördenskull kunde de intet för trilska och motvilja anses, eller med någon böter belägges. (JD A1: 25a, sid 86r)

 

Hallens Härads Rätt den 2 november 1705.

Pär Erssons son i Hallen har ingen tjänst. Löjtnant Grip begär att få inkalla honom för någon vacant rote. (JD A1: 27b)

 

Hallens Härads Rätt den 23 mars 1707.

Rotehållare som får böta därför att deras rotar är vacanta :

Olof Ersson i Låsböle 1 daler 21

Nils Ersson i Höla 2 daler 21

Erik Nilsson i Höge 4 daler 21

Mårten i Högsta 7 daler 10

Olof Ersson i Låsböle 3 daler

 

Tillbaka