I oktober 1707 hålls ordinarie hösteting i Hallen tingslag. Nämnden inkallas dock till ett extra ting i november. Där ställs några manspersoner, bland dem Gästgivare Jon Halvarsson i Trappnäs  till svars.

Domboken:

" Länsman angav  Dragonerne Jon Frisk och Jon Hammarberg, med Pär Ersson och Mårten Mårsson i Kläppe, samt Jon Halvarsson i Trappnäs, att de förliden Allhelgonehelg legat hemma från Kyrkan, vilket de tillstodo, beklagande den långa vägen och det elaka vädret som tillvållande vore, eftersom med dem också Länsman och Nämnden intygade, det de vore flitige att gå i Kyrkan, så att över dem Kyrkoherden aldrig haft orsak bruka de åtvarningsgrader, som den 2 § Sabbats Placatet innehåller, fördenskull kunde icke heller Rätten därföre denna gång med straff belägga, dock utfästes de vardera  till kyrkan giva var sina 12 öre Silvermynt."

 

Samma dag står ett annat mål på föredragningslistan. Huruvida  det finns något samband kan man blott spekulera om.

 

Domboken:

 

"Jon Halvarsson i Trappnäs var angiven att hava emot förleden Allhelgons dag om natten, sålt öl, varav något oväsen skulle timat, men som emot hans förnekande intet kunde honom bevisas, utan fast andre intygade Nämndemännen, som där under Tinget logerade, icke sedan de fått mat ingen öppen ölsäljning där hölls allenast det en och annan för törsts skull, köpt sig ett stop öl och icke vidare, vilket för krögeri eller offentlig ölsäljning icke kunde hållas kunde, att därföre blev han i detta mål befriad, med åtvarning till honom och hela allmogen det emot Sön- och Helgdagar, ingen må i sitt hus hålla uppenbar ölsulning eller något fylleri tillåta."

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv