Hallens Härads Rätt den 2 februari 1712.

 

Märeta Gudmundsdotter i Heljesund beklagar sig över Anders Mårtensson i Mårdsund, Olof Ersson i Låsböle, Enar Mårtensson i Myckelåsen och Bengt Bengtsson i Moo att genom deras uteblivande ifrån brödsädeproviant skjuts från Järpen till Duveds skans, i Åre Socken, dess unga sto för mycket blivit belastat, och därigenom störtat vid återmarsch hemåt.

Alla utom Bengt Bengtsson var tillstädes . Enar Mårtensson var företrädd av Jon Hällinsson i Myckelåsen. Efter något tvistande erkände de sig skyldige något vedergälla Märeta Gudmundsdotter för hennes störtade unga sto. De betala vardera 1 daler Silvermynt, är 4 daler Silvermynt till Märeta Gudmundsdotter.

 

Tillbaka