Hallens Härads Rätt den 15 februari 1715.

 

 

Uppå det rykte som här i Socknen gått att Lapp Nils vilken här i Tingslaget å skogen sig uppehållit, i dette förflutne år, skall hetas äga det barn som ett Lappkvinnfolk fått i denna höst och angivits vara hans broders dotter, har Länsman genom goda män tillsagt samma lappman med kvinnspersonen att svara för rätten. Lappen, 8 dagar före Tinget avvikt och som förmenas till Berg därest han å marshen skall sig uppehålla; varföre icke han kan ertappas, ej eller intet härtill kan något göra.

 

 

Tillbaka