Hallens Härads Rätt den den 8 oktober 1733.

 

 Bröllopsbesvär.

 Länsman Nils Sweding anklagade Bonden Jon Heljesson i Möckelåsen, för det han hållit Bröllop den 11 Marti innevarande år längre än Kongl. Majts. Nådiga Resolution tillåter; item de gäster efter ingiven förteckning som varit i Bröllopet över tiden, nämligen från Söndagen till och med Torsdagen och Fredagen i veckan. 

Samma gäster hördes härvid och ville nu dels förebära att de varit närmaste släktingar till Brudfolket, nämligen Dragon Helge Högberg och drängen Mårten Andersson bröder till Brudfolket, item Lars Heljesson i Iffelnäset, Mårten Mårtensson i Getåsen, broder med Brudens fader, och Olof  Kielsson i Getåsen morbroder, item Nils Månsson i Mårtensund, syskonbarn med Brudfolket. Dragon Bengt Moberg tjänstedräng hos Brudens föräldrar, Dragon Bengt Högman i tjänst uti Bröllopsgården även Dragon Pehr Nyman; fördenskull varde desse befriade ifrån böter. 

Men emedan Olof Persson i Gåxåsen, Halfvar Jöransson i Böle, Dragon Pehr Broman, Olof Halvarsson i Myckelåsen och Dragon Pehr Ytterberg, icke vare i släkt ej eller kunnat visa andra giltiga skäl till ursäkt; därföre skola desse böta sine en Daler Smt vardera  till Kyrkan och de fattige.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv