Hallens Härads Rätt den 27 September 1745.

 

 Corporal Johan Hökenberg stäms för att ha slagit Karin Jacobsdotter i Trusta. Karin hade tillsammans med pigorna Kerstin Andersdotter och Brita Olofsdotter på Norderön getat boskapen en fjärdedels mil på södra sidan av Trappnäsbodarna. Hökenberg hade kommit och sagt till Karin: " Du satans hora, vad gör du här", varefter han slagit henne med en björkkäpp så illa  att hon fått ett märke stort som en hand på ryggen och blodstrimmor stora som ett finger på ryggen.

Rätten förelägger Hökenberg att till nästa Ting inkomma med en förklaring. Målet kommer dock inte upp till behandling vid kommande ting, vilket sannolikt betyder att förlikning skett. Johan Hökenberg som var bosatt i Bölåsen hade slåttermyrar i gränsen mellan Myckelåsen och Västeråsen som fortfarande bär hans namn, Hökenbergsmyra". 

 

 

Tillbaka