Hallens Härads Rätt 25 januari 1754 .

 

 

Pär Pärsson i Låsböle, å egna samt Bengt Enarssons och Erik Jönssons i Kläppe vägnar, Kärade till Pär Eriksson och Enkan Hustru Gertrud Pålsdotter i Låsböle ; om fäbodelag, påståendes att de måtte, på tillsägelse om dagen, på en gång flytta sina Kreatur till fäbodarne, på det de ej måge göra varandra någon skada, som hittils skall vara skedd.

Pär Eriksson upptedde Hustrun Gertrud Pålsdotters fullmakt av den 20 i denna månad, och svarade, att de vilja tillika flytta till fäbodarne, sedan de i rättan tid kommit överens om dagen där till. Men som de ej nu skola förr, än dagen förr ut, hava fått kunskap om flyttningen, så hava de ej kunnat bliva så hastigt färdiga. Kärandene, som nyttja Pär Erikssons och Hustru Gertruds avradsland, skola snarare vara pliktige att avvänta deras tillsägelse om flyttningstider.

Utslag

Härads Rätten prövar till förekommande av vidare tvist i detta mål, nödigt, att dessa Parter skola, vid fem daler Silvermynts vite, tillika och på en gång flytta sina Kreatur till fäbodarne ; näml: om våren fjorton dagar före midsommar, efter nya räkningen, samt om hösten vid början av September månad; åliggandes dem själva, vidare sig förena om själva flyttningsdagen.

 

Tillbaka