Märeta Olofsdotter

 

När pigan Märeta Olofsdotter senvintern 1801 förstod att hon var med barn var det nog en svår tid för henne. Hon var 30 år gammal, bodde hos sina föräldrar Olof Jonsson och Märet Enarsdotter i Myckelåsen och hon var ogift. Fyra år tidigare hade hon fött ett oäkta barn, en flicka som fått namnet Märta-Greta. För detta hade hon dömts vid häradsrätten.

När det sent i november blev tid att föda hade man budat en barnmorska. Det var Marin Olsdotter i Myrviken som kom för att hjälpa (det skulle dröja ännu 13 år innan Marby socken för första gången anställde och avlönade en barnmorska.) Märeta födde två barn, en pojke och en flicka. Barnen var svaga och blev av barnmorskan Marin nöddöpta, pojken fick heta Olof och flickan Märta men innan dagen var till ända var båda döda.

För att stå till svars för sin förbrytelse hade Märeta att inställa sig vid tinget. Hennes första flicka Märta-Greta blev senare sjuk och dog den 10 februari 1802. Det var en onsdag, måndagen därpå, den 15 februari står Märeta inför Häradsrätten i Hallens Tingslag

Protokollet berättar:

 

Anmälte Torparen Olof Jonsson i Möckelåsen att dess dotter Märeta Olofsdotter i slutet av november månad framfött 2:ne barn, nemligen en gosse och en flicka, vilka bägge dock voro genom döden avgågne och vartill hon uppgivit skomakaren Erik Jönsson från Skålom i Ragunda Pastorat vara fader, utan att tillika tilltro sig kunna sådant i bevis leda, och som fadern tillika tillkännagav att samma dess dotter redan en gång tillförne för lägersmål blivit lagförd, men att till böter för henne ingen tillgång fanns så

avsades

det bör Märeta Olofsdotter för 2:dra resan begånget lägersmål så vida hos henne tillgång till böter ej finnes, med fyra dagars fängelse avstraffas, giver till Marby Kyrka 2 Skillingar silvermynt och hemlig skrift och avlösning undergår; varefter henne lämnas rättighet mot den föregivne lägersmannen lag utföra bäst hon gitter och förmår.                                                                

Hur det sedan gick för Märeta Olofsdotter vet vi inte. Hon lämnar byn och återvänder inte.

 

 

Tillbaka till första sidan

Tillbaka till Arkiv