Hallen Härads Rätt den 4 oktober 1813.

 

 

Efter stämning av Torpare Olof Gudfastsson i Välje, kärande, mot Torparen Erik Persson i Möckelåsen angående ersättning för ett under deras resa till Helsingland år 1812 störtat hästkreatur, men när saken till förrättning uppropades, förekom parterna och tillkännagåvo att dem emellan förlikning blivit träffad sålunda att Erik Persson förband sig villig vid 13:dags marknaden nästa år till Olof Gudfastsson erlägga 6 Riksdaler 32 Skillingar Riksgäldsmynt, vilken förening i protokoll intogs och såsom efter uppläsande erkänd.

Härads Rätten prövar skäligt att föreningen gilla och stadfästa.

 

Tillbaka