Intyg till Häradsrätten.

Jag undertecknad kan med livlig Ed bekräfta om så påfordras vad som blev överenskommit emellan Olof Olofsson Norderön och Gellsta och Torparen Olof Ersson i Möckelåsen, jag hörde tydligen att Olof Olofsson lovade att Olof Ersson skall få en hö skrinda i Röflo änget kallat för det Olof Ersson skall göra våranden åt Olof Olofsson på Torpet i Möckelåsen. Höet skall levereras med det första som blev överenskommit Möckelåsen den 28 de mars 1821, intygas i Möckelåsen den 16 de April 1823.

Faste Johanssson

Tillika hörde vi undertecknade att vidare blev överenskommit den 4:de februari detta år att Olof Olofsson erkände att Olof Ersson icke har fått den omtalte hö skrindan, därför blev en ny överenskommelse, att han skall få detta hö som jag skall själv leverera honom nu den 10:de februari och om jag icke själv kommer berörde dag giver jag fritt lov att han skall få köra dit i mitt änge och taga höet som jag haver utkastat åt Olof Ersson.

Som intygas Möckelåsen den 16 de April 1823.

Faste Johansson

Lars Olofsson i Möckelåsen"

 

Tillbaka