Vid Allmän Sockenstämma i Marby  socken den 20 maj 1851 togs följande beslut.

 

                            

 

 

Församlingen gjorde den överenskommelse, att den som håller arbetskalas, och låter ungdomar i sitt hus uppehålla sig längre än till kl 5 därpå följande morgon skall till Fattig Cassan böta 3 Rdr 16 Sk Banco,

likaså de som vid auktions tillfällen upplåta sitt hus till någon sammankomst, över den i lag föreskrivna tid för auktion anses förfallen till lika böter,

vid andra tillfällen må icke sammankomster bland ungdomar uti någons hus få äga rum längre än till kl. 12 på natten till lika ansvar.