Ur Protokoll vid Allmän Sockenstämma i Marby
den 22 juni 1856

 

                                    

§ 3

 

Håvgång såsom andaktstörande skulle hädanefter avskaffas och Collektmedel i ställe utgöras på följande sätt att  Sockenskrivaren uppbär av varje hemmansägare 2 Sk Banco och av Inhyseshjon och Torpare 1 Sk banco.