Hallens Härads Rätt Vårtinget 1868.

 

Inlaga till rätten.

 

"Härmed får jag genmäla Olof Falks stämnings påstående angående utbekommande av, under benämning tingsvaktmästare lön detta bestrider jag, dels därigenom att en sådan person verkligen är obehövlig för Tings allmogen, icke heller tror jag att Bönderna bör hålla vaktmästare för rättens ledamöter, emedan, enligt min vetskap icke i lag föreskrives att en vaktmästare skall ovillkorligen finnas å varje tingsstad, utan det är hittils följt en gammal vana med att varje skattebonde har årligen givit en kanna korn under benämning profosskanna vilket korn i den tiden då spö och risstraffet var brukligt erhölls av den som utförde dessa straff, men sedan tagits i anspråk av den så kallade tingsvaktmästaren utan avkortning, detta är alldeles orimligt, om tingslaget skulle i lag förbindas att avlöna tingsvaktmästaren så anser jag att avlöningen borde vara lämpad efter en verklig tidsspillan, och avlönas av samtliga inom tingslaget och icke allenast läggas jordbruket till last.

Våge den 17 de mars 1868

Jon Jonsson."

 

Tillbaka