Hallens häradsrätt den 27 juli 1874

 

Vid rannsakningen av Carl Fredrik Björklund vid Hallens Häradsrätt den 27 juli 1874 för påstådd otukt med djur inlämnades följande skriftliga vittnesmål:

 

 

Under den 14:de dennes tilldrog sig den händelse att till vår gård kom en okänd mansperson vid namn Björklund, vilken då jag om aftonen kom in i vårt fähus stod han bakom en vår tillhörig ko, med uppknäppta byxor och skjortan hängande framme, såsom han ämnade föröva den ohyggliga gärningen otukt en liten stol hade han ställt bakför kon vilken synbarligen bar vittne om att han stått på densamma.

Norderön och Önsta den 27:de juli 1874.

Märta Jönsdotter .

 

Tillbaka