Hallens Härads Rätt den 24 oktober 1721.

 

Trädde för Rätten Mårten Andersson i Getåsen om sine 73 år givandes tillkänna, att såsom han känner sig under ålder alldeles avmäktig, hädanefter att bruka och förestå sitt skattehemman i Getåsen, därför finner han nådeligt att avsäga sig hemmanet till sonen Mårten vilken skall få det emottaga och därföre stå och svara det bästa han gitter, men föda och sköta honom fadern med gamla modern i döa dagar.

Nu emedan samteliga Nämndemän betygade så i sanning vara det Mårten Andersson själv alls intet förmår med hemmansbruket, varandes ej eller någon annan av denne mannens barn som kan antaga hemmanet till bruk och för dess ytskylder svara; för den skull har Rätten detta nu noga överväget: och i förmågo av 31 Kap. Jord. B. L.L. finner för rättvist att sätta Sonen Mårten detta hemmanet i händer och bruka och besitta där han kan förmå sig ur Trumslagar tjänsten och bliva bonde.

 

Tillbaka