Vår kära mor,

mormor och farmor

 

Anna Brita Öhrling

 

 

lämnade oss i dag i sitt 79:de levnadsår,

i ljusaste minne bevarad av oss

samt syskon, släktingar

och vänner.

 

Myckelåsen den 18 december 1946

 

Barnen

 

Barnbarn och Barnbarnsbarn