Vår älskade mor

 

Ingrid Olofsson

 

har i dag i sitt 89:de levnadsår stilla och lugnt ingått

i den eviga sabbatsvilan. Saknaden är stor efter vår

uppoffrande mor. Hennes ljusa minne skall

bevaras av oss, släktingar och vänner.

 

Marby och Östersund den 2 augusti 1947.

 

Anna Brita. Johan och Kristina. Sven.. Emil (USA). Otto och Stina.

Lydia. Ida och Petrus. Stina och Olaus.

  Barnbarn Barnbarnsbarn.

 

Tack o Gud, för vad som varit,
Tack för allt , vad du beskär!
Tack för tiderna som farit,
Tack för stunden, som nu är,
Tack för ljusa, varma vårar,
Tack för mörk och kulen höst,
Tack för redan glömda tårar!
Tack för friden i mitt bröst.