Myckelåsen

Bua

En by i Jämtland

 

Startsida

Arkiv

Myckelåsbor

Gårdar och torp

Soldaterna

Utvandrarna

Statistik

Bilder

Bua

E-post

Länkar

 

Kontakt

Skriv till

Kurt Nordman
Irisgatan 20 70353 Örebro

Ring

070-6512793

eller skicka

Epost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affärn eller Bua var en plats där man köpte mjöl, socker, kaffe och andra förnödenheter. Men det var också en mötesplats.

Den lades ner i början av 1970-talet men huset har varit kvar och revs 1999.

Nu är affären nedlagd sa Gunnar Petersén när huset var jämnat med marken.

Det var så sant, i dubbel bemärkelse.

Nu öppnar den igen.


 

 

 

 

Anslagstavlan

Valdemar Karlsson var 1927 till 1933 handlare i Myckelåsen och byggde "Bua" 1931.

Två av hans barn,
Ruben Karlsson född i "Anners Ers" 1928

och

Birgit Frisk född i "Karl Bellmans" 1931 minns sin barndom.

Ett barndomsminne

Birgith Frisk

 

En efterlysning

Axel Lundin, gårdfarihandlare.

Ruben Karlsson

 

Handelsmännen.

Lars Nordvall var den första att ha affär i Myckelåsen, det var i en kammare uppe i bryggstugan på Klingtorpet. Han tog hem kaffe, socker, mjöl och andra basvaror.

1894 hyrde Hemming Nilsson i Gärdsta ett rum i gammalstugan hos Erik Andersson (Anners Ers) och öppnade filial i Myckelåsen. Anders Eriksson var en tid föreståndare.

Erik Anderssons måg Olov Nilsson i Genvalla köpte 1913 butiken och drev den till 1923. En annan måg Nils Karlsson i Välje drev den i två år tills han 1925 flyttade till Fillsta .

Valdemar Karlsson med Emil Johansson från Herrgårn i Vällviken som kompanjon övertog den samma år och Valdemar byggde 1931 vad som kom att bli den riktiga affären i Myckelåsen. Valdemar köpte en av de första bilarna i byn, en Overland Whippet.

Valdemar flyttar1933 till Välje och blir bonde. Eva och Olof Hansson hyr 1934 affären av Valdemar och driver rörelsen några år och efterträds 1937 av Nils Erik och Gerda Birgitta Nilsson från Hackåsen. . Eva och Olof Hansson har senare en sjukvårdsaffär på Frösön. Nils Erik Nilsson flyttar till Trångsviken 1939.

August Karlstrand hade varit föreståndare för en affär i Åsarna, Den affären bytte ägare och de nya innehavarna ville driva den själv och behövde ingen föreståndare. Karlstrand flyttar 1939 till Myckelåsen men sina pojkar Torsten och Gunnar för att bli handlare i byn. Han kallades Karlstrand kort och gott, förnamnet användes sällan. Till en början hyr han affären av Valdemar Karlsson men när Valdemar med familj flyttar till Frösön 1946 köper Karlstrand fastigheten.

Efter Karlstrands död 1950 övertar sonen Torsten. Han börjar sin militärtjänst ett halvår senare och brodern Gunnar blir handelsman. 1952 säljer Gunnar till handlare Torsten Eriksson i Gärdsta och affären blir filial till Gärdsta.

Axel ”Jacke” och Elsie Mari Eriksson från Månsåsen är föreståndare från 1952 till 1960, fyra av deras fem barn föds i Myckelåsen. Familjen flyttar till Östersund.

Hjalmar Kvarnström från Brattåsen kommer sedan att vara föreståndare tills affären läggs ner i början av 1970-talet. Butiken hade på slutet begränsat öppethållande.

Det fanns inte längre underlag för en affär. Det var mycket folk i byn i början av seklet, men på 1950-talet började den stora utvandringen ta fart. Det blev vanligare med bilar och tillgången till bil gjorde att man kunde välja var man gjorde sina inköp.

 

 

 

När pengarna kom.

Den första tiden var det lika mycket byteshandel som kontanthandel. Det var litet pengar i omlopp och inkomsterna kom ojämnt Övergången fråm självhushåll till penningekonomi hade så smått börjat med de stora utdikningsföretagen på 1880-talet. Staten subventionerade utdikningen av myrmark. För det krävdes arbetskraft. Många rekryterades söderifrån och avlönades med kontanter. Skogen fick vid den här tiden ett värde. I början av 1890-talet såldes avverknings-rätter i Myckelåsen och Välje. Säljare i Myckelåsen var Carl Olofsson, Erik Pettersson och Olof Gärd. Denna skog skulle huggas och transporteras, det mesta kördes ner till Lillsjön. Ett nytt yrke uppkom, skogsarbetaren. Pengar flöt in i samhället, dels som betalning för avverkningsrätterna och dels som löner för dem som arbetade med dikningar och avverkningar.


Boka.

Affären var från början både marknadsplats och bankinrättning. "Boka” var förr en nödvändighet för en handlare, den som för tillfället saknade pengar kunde få kredit och det noterades och summerades i handlarens anteckningsbok, den som var i akut behov av pengar kunde få låna mot revers, summa och datum antecknades, priser på varor som såldes till och köptes av byborna noterades i boken. ”Boka” från denna första riktiga affär i Myckelåsen för åren 1894 till 1908 finns bevarad. Med tiden kom självhushållningen mer och mer att ersättas av en penningekonomi och affären kom att bli vad vi nu menar med en affär: en plats där man köper saker och betalar med sina pengar.


Mötesplatser.

När affären kom förändrades byn. Det blev en mötesplats. Man gick på affären för att handla men det var också där man träffade varann.

Posten kom senare att få samma funktion. Vägen från Getåsen bygdes 1933 och året efter kunde postbussen för första gången gå till Myckelåsen. Vi fick ett postkontor i Agerbergs. Det var en självklar samlingspunkt på kvällarna, där man samlades i god tid innan postbusssen kom.

Det var sorgligt när mötesplatserna försvann, byn var inte längre vad den varit. Men man hade fått TV i stället.

 

 

© 2009 Kurt Nordman

E-post: knmykil@gmail.com

http://mykil.org/

UpUppdatering 2009-01-06