Köpebreven

 

Per Larsson med sonen Lars Persson och Faste Johansson kommer till Dörrsådalen 1854 som nybyggare på kronans mark. Marken om 1400 hektar kommer senare att friköpas och Dörsådalen blir ett skattehemman. 1871 är Lars Persson ägare till halva hemmanet och Märta Ersdotter till den andra halvan som en gång ägts av Faste Johansson. Samma år säljer Lars Persson sin hemmansdel Dörrsådalen 1 om 1 tunnland skatte.

Han barnbarn har berättat om affärerna. Lars Persson hade inte fått lära sig läsa och skriva, när han skulle underteckna en handling gjorde han det med sitt bomärke. Enligt deras mening blev han lurad av skojare som bjöd på mycket brännvin och fick honom att med sitt bomärke godkänna ett avtal som han inte förstod sig på.

När man tittar på köpehandlingarna är man beredd att tro på det. Enligt köpebrev den 18 februari 1871 upprättat i Gärde, Hackås säljer han hela sin hemmansdel utan undantag för 1450 Riksdaler Riksmynt. Han bor nu i Dörrsådalen med sin stora familj, sju minderåriga barn, och äger ingenting där, hans stora mjölkvarn tillhör fastigheten han sålt.

Den 11 oktober 1873 får han köpa tillbaka husen och den odlade marken för 300 Rdr Rmt. Men skogen är undantagen så Lars Persson har ingen rätt till skogsslått eller mulbete för kreatur.

Den 9 april 1874 säljer han via Fanjunkare Reinhold Festin för 800 Rdr Rm till skogsbolaget Alafors, som vid det laget var ägare till den andra halvan av Dörrsådalent. Men i det priset ingår att han ska bygga om ladugård och mangårdsbyggnad. Lars Pesson blir nu arrendator och man får väl anta han nu hade bete för sina kreatur.

Per Sundin och Magnus Andersson i Gärde som 1871 köpte Lars Perssons hemmansdel sålde den 13 januari 1872 avverkningsrätten på 50 år till ett skogsbolag för 2 775 Rdr Rmt.

Nog verkar det varit dåliga affärer för Lars Persson, runt 1500 riksdaler för ett hemman med 700 hektar oavverkad skog och en stor mjölkvarn. Vi kan jämföra med den andra halvan av hemmanet Dörrsådalen som Märta Ersdotter den 23 juni 1873 sålde till Alafors skogsbolag via deras agent Reinhold Festin. Köpesumman här blev 5 355 Rdr Rmt.

 

Tillbaka