Myckelåsen

Utvandrarna

En by i Jämtland

Startsida

Arkiv

Myckelåsbor

Gårdar och torp

Soldaterna

Utvandrarna

Statistik

Bilder

Bua

E-post

Länkar

In English,please!

Emigrationen till Amerika var en sen historia i Jämtland. Det är först på 1870-talet den får någon större omfattning. Reste man från något, fattigdom och elände eller reste man till något, möjligheter som det gamla landet inte kunde ge?

Det gamla bondesamhället var mycket slutet och höll med tjänstehjonsstadga och liknande hård kontroll över sin arbetskraft. Denna gamla struktur började brytas sönder först när det uppstod en arbetarklass som för sin försörjning inte var beroende av jorden. I våra trakter skedde det när skogen fick ett värde och ett nytt yrke uppkom, skogsarbetaren.

Amerika behövde arbetskraft och betalade för det, med arbetslöner som måste ha varit en dröm för en dräng eller piga i Sverige och med goda villkor för den som vill ha jord att odla. Till det kommer att båtresan över Atlanten med tiden blev rätt billig.

 


Sven Olofsson Storåsen längst till vänster, hans bror Johan Fredrik högst upp.


Breven från Amerika 

Emil Lundins brev
hem till Sverige

*

Johannes Hansson och två av hans bröder
reste till Amerika 1907

1931 Johannes Hansson till Lars Hansson.
*

Kristina Olofsson, född Halvarsdotter 1896 hade en farbror som 1908 emigrerade till Amerika. Som så många andra på den tiden tänkte hon på att göra den långa resan. Men hon blev kvar och gifte sig 1933 med Johan Olofsson. De bosatte sig i Storåsen.

1913 Paul Hagfield till Kristina Halvarsdotter 
1914 Paul Hagfield till Kristina Halvarsdotter 
1916 Paul Hagfield til Kristina Halvarsdotter 
*

Louis Vallner reste 1887. Han var far till en liten flicka, Emma.

1892 Louis Wallner till Märta Larsson
1897 Louis Wallner till Lars Persson

	        *

Christina Trapp kom till Amerika med sin syster och svåger 1907.

Christina Trapp till mormor Ingeborg Persson

Brita Nordman till Johannes Nordman 1939.

 

            

 

Mitt Liv

Anders Nordman och Kerstin Johansdotter i Häxåsen hade sex barn, fem söner och en dotter. Fyra av sönerna utvandrade till Amerika; Nils Olof och Andreas 1906, Petrus tillsammans med sin fru Brita Trapp i Fjällsågen 1907, samt Kristian 1909. Nils Olof och Kristian kom åter till Sverige och till Myckelåsen. Andreas återvände också för en tid, inte till Sverige men till Europa, han var amerikansk soldat under första världskriget. En av Petrus söner hette Arvid, hans barnbarn sa till honom: "Skriv Grandpa, skriv om ditt liv." Och han skrev om sitt liv.


 

Amerikabesök

1907 emigrerade Petrus Nordman och Brita Trapp till Amerika. Nära hundra år senare, 2006, kommer deras barnbarns barn för att se det gamla landet.

 

 

De foro till Amerika

En lista över Myckelåsbor som gjorde den långa resan. Den är inte komplett, det finns säkert åtskilligt flera som utvandrat till Amerika eller Canada.

Tillbaka till startsida.