Köpebrev

 

 

 Undertecknad görer härmed witterligt, det jag upplåter torpet Myckelåsen till Hemmansägarna Lars Olofsson och Olof Holm i Trappnäs, Nils Mårtensson och Jon Pehrsson i Trusta emot de villkor, att förenämnde hemmansägare till min gamla moder Karin Grelsdotter utlämnar tu och en halv spann årligt födoråd i hennes livstid, dessutom må hon njuta fria husrum, var efter hennes dagar tilllfalla Hemmansägarne huserna med mera.

Hallens Tingsställe den 28 januari 1793.

 

Jan Johansson i Myckelåsen
Lars Olsson och Olof Holm i Trappnäs
Nils Mårtensson och Jon Persson i Trusta

Vittna

Pål Mårtensson i Getåsen
Pehr Olsson i Låsböle

 

Tillbaka