Födorådskontrakt.

 

I enlighet med denna dag upprättade köpeavhandling förbinder jag undertecknad mig att till min Moder Ingrid Olsson under hennes återstående livstid årligen erlägga följande födorådsförmåner

1)   Nödiga husrum samt framforslad och sönderhuggen torr ved efter behov.

2)   2 liter oskummad mjölk dagligen.

3)   150 kg kornmjöl siktat av det bästa korn som å Hemmanet växer samt rätt att i gödslad åker jämsides med Hemmansägaren årligen sätta ¼ tunna Potatis.

Och äger födorådstagaren rätt att utan mitt vidare hörande söka och erhålla inteckning uti mitt tillhandlade Odelstorp lydande under Skattehemmanet No 2 om 1 1/6 tunnlands skatte av Trappnäs i Storåsen till säkerhet för ovantecknade födorådsförmåner vartill jag förbinder mig att tillhandahålla nödiga åtkomsthandlingar, erkännes  

                                  Myckelåsen Månsåsen den 5 November 1917

 

                                                   Johan Olsson

 

På en gång närvarande vittnen 

Carl Olofsson

A.P. Forslund

Tillbaka