Till Konungens Befallningshafvade över Jemtlands Län.

 

 

Härmed får jag vördsamt inrapportera att, vid den av mig, enligt bifogade protokoll, verkställde ytterligare undersökning å Först Torpet på Norderön, intet tecken till gift eller något annat misstänkt förefanns i Anna Magnusdotters gömmor; och att jag, hos bonden Erik Norman i Håf på Norderön insatt såväl det i min förra rapport omnämnde köttet som några hos Magnusdotter funne kryddor i förvar, för den åtgärd vidare dermed som Kungl. Befh. anser vara av värde.


Hallens Länsmanskontor den 24de januari 1868.
E. Ångman


Tillbaka