Carolina Jonsdotters vittnesmål.

 

I anledning av stämning av den 21ta i månad får jag härmed avgiva följande berättelse: under den 15de sistlidnae Januari, var jag händelsevis in i enkan Anna Magnusdotters i Tivarsgården bostad, när jag kom in såg jag att Magnusdotter hade tagit mat som bestod av kött eller fläsk och potatis, när maten var på bordet, uppmanade hon Hans Hansson som var där och sydde att sätta sig och äta, sedan han hade ätit, återtog han sitt arbete, under tiden beklagade Magnusdotter att hon mådde mycket illa och gick ut och sade sig vilja kräkas, och trodde att hon därigenom skulle bliva bättre, när hon åter kom in begav hon sig till sängs.

Kom födorådsmannen Magnus Olofsson i Hof in och undrade på att hon låg, lika som här om dagen, svarade hon att den krämpan besökt henne 2ne gånger förut och undrade på vad det kunde vara för struul – därpå tillade Magnus Olofsson att det vore bäst om hon finge dö, då skulle hon få vila ut, varpå hon svarade att det vore väl det bästa, blott hon vore beredd. Därefter avlägsnade jag mig och vet ej vad sedan tilldrog sig.

Jag får tillkännagiva att jag är oförmögen att komma till Trappnäs den 27de dennes emedan jag ingen dag härefter är säker för nedkomst.

Myckelåsen den 24de Juni 1868

Carolina Jons Doter i Myckelåsen

Vittnar            Olof Hansson     Jöns Hansson Welje

 


Tillbaka