Utdrag av protokoll hållet å Norderön den 6 mars 1868.

 

Inställde sig undertecknad hos Olof  Olofsson å Prestbordet för att med anledning av ryktet av att en dalkarl skulle hava även hos honom utbjudit arsenik till salu, derom anställt förhör; och berättade dervid Olof Olofsson:


Att en dalkarl jämte en minderårig gosse farit omkring och sålt smågods vid pass Februari och Mars månad 1867, men vad Olof Olofsson jämte hans hustru och dotter kunde erinra sig skulle deras vistelse på Norderön hava varit före Gregorie marknaden av nämnde år efter vilken tid Anna Magnusdotters son, Magnus Olofsson hemkom från Långholmen, der han undergått 4 års straffarbete för stöld. Föreämnde dalkarl å vilken ingen kan erinra sig hava hört namnet, hade till Olof Olofsson utbjudit arsenik till salu, men ej velat visa densamma för andra vid tillfället i stugan innevarande personer, utan innanför rocken hemlighetsfullt för Olofsson hållit ett blåvitt ämne i handen samt på spörsmål huruvida det var gift, varaf Olofsson ingalunda önskade blifva egare, dertill givit ett jakande  tecken.

Ingenting vidare hade han att berätta.
Som ovan
E. Ångman


Sålunda uppgivet betygar Pål (bom) Ersson.

Tillbaka