Utdrag av protokoll hållet å Norderön den 6 mars 1868.

 

Då undertecknad denna dag inställde sig hos Gratialisten E. Norman i Håf, för att, med anledning af ryktet om en dalkarl som gått omkring och sålt diverse småvaror, skall hava till salu utbjudit arsenik, som med anledning af Anna Magnusdotters och Hans Hanssons timade död genom arsenik förgiftning kunde hava något sammanhang, derom hållen undersökning, berättade därvid E. Norman:

Att en dalkarl, klädd i mörkgråa, lappade kläder medelmåttig till längd, hade, sistlidne år före Mars marknads början, såsom han ville minnas, åtföljd av en minderårig dalpojk, strukit omkring på ön och utbjudit, förutom korta varor äfven arsenik till salu, varvid han berömt arseniken såsom så nyttig åt boskapen när det gick ” ondt att tjärna smören”. E. Norman säger sig då hava frågat om man skulle släppa arseniken i smörkärnan, vartill dalkarlen, skrattande, lämnat den upplysningen att den endast för boskapen vore bra.
Något av den erbjudna arseniken hade Norman ej köpt ej heller visste han någon annan hava åtkommit dylikt. Varifrån dalkarlen kom och vart han gick, därom hade Norman ej gjort någon förfrågan. Något vidare förekom ej till anteckning.


Som ovan
E. Ångman


Således berättat, betygar Magnus Olsson.


Tillbaka