Utlåtande rörande dödsorsaken.

 

1) Alla uti species facti  angivna förhållandena häntyder på en förgiftning.

2) Detta konstateras av de vid liköppningarna funna sjukliga företeelser såsom den starka blodkongestionen till hjernan, men i synnerhet magslemhinnans  inflammatoriska och på vissa ställen alldeles genomfrätta tillstånd, tydligt angivande något skarpt frätande ämne.

3) De på magslemhinnan, synnerligast i dess mest anfrätta ställen, påträffades  och uppvisades gulvita korn, hava vid Chemisk undersökning givit tydlig reaktion för arseniksyrlighet.

På grund av dessa avgivna förhållanden får jag sålunda förklara det Magnusdotter och Hansson båda avlidit till följe av arsenikförgiftning, vilket intygas på avlagd embetsed: så sant mig Gud hjelpe till lif och själ!


Östersund den 7de Februari 1868.

E. M. Grenholm

 


Tillbaka