Skjuts och traktamentsresa för en till Norderö kyrka företagen embetsresa i all för öppnande av Anna Magnusdotters  och födorådsmannen Hans Hanssons döda  kroppar enligt närlagde av vederbörande Lanshövdingeembete utfärdade förordnade.Ifrån Östersund till Norderö Kyrka 1 ¾ mil, åter till Östersund.
                Summa mil á 2:50                     8 Rdr 75 öre
Traktamente för en resdag                        7
Traktamente för en förrättningsdag           7
Liköppning av tvenne kroppar á 10          20

Summa                                     Rdr           42    75 öre

 

Östersund den 7de Februari 1868

E.M. Grenholm

 


Tillbaka