Ett Testamente

Han blev hastigt sjuk, Helje Jonsson. En svår feber. Det var fredagen före pingst den 8 juni 1764. På söndagen skickades bud att prästen Petrus Festin genast måtte komma till Myckelåsen. Festin var framme till natten. Helje Jonsson ville ha ett testamente skrivet. Fem år tidigare hade han gift om sig med änkan Ingeborg Jeppesdotter. Hon skulle inte bli lottlös när han var borta. Festin gav honom nattvarden och när det ljusnade nästa morgon den 11 juni skrev han ner Helje Jonssons testamente.

Ingeborg Jeppesdotter var dotter till Jeppe Jonsson i Överhallen. Hennes make i första giftet känner vi inte. Hon hade varit i Norge och hade fyra barn. Hon blev piga hos änklingen Olof Jonsson i Ytterhallen som själv hade fem barn. De gifte sig 1748. När han går bort hade hon enligt testamente rätt till all egendom som finns i boet samt födoråd.

1759 gifter hon sig åter, nu med änklingen Helje Jonsson i Myckelåsen. Två av hennes av hennes barn, Jacob och Olof förklarar sig nöjda med att hon får ta med all egendom som ärvts efter hennes förre man, emedan egendomen var ringa, med förbehåll att de ska njuta sin rätt efter moderns död..

Här är Helje Jonssons testamente.

Följande Testamente lämnade och gav
Helge Jonsson i Myckelåsen, sin Hustru
Ingeborg Jeppesdotter, då jag honom,
efter kallelse, med Herrens heliga
nattvard besökte, natten emot
annan dag Pingst nedanstående år,
nämligen:

1 o 1 st. Silvertumlare

2 o 1 st Silversked

3 o 1 st röd Kjortel

4 o 1 st blå Klädeströja

5 o 2 st Kor

6 o 1 st Kviga

7 o En och en halv mäling åker

Att detta testamente skedde och gjordes
av Helge Jonsson med sunt
och vaket förstånd, det intygar
jag, undertecknat Myckelåsen
den 11 juni 1764.

Petrus Festin.

Tillbaka