Mellan 1851 till 1858 genomfördes laga skifte i Myckelåsen och vi fick de gränser som finns ända in i våra dagar. Bland dokumenten från detta skifte finns en förteckning över gårdsbyggnader i byn. Husen som hör till torpen i byn finns inte med. Alla mått är i originaldokumentet angivna i fot. Jag har i avskriften räknat om måtten i meterskala. / Kurt Nordman.

 

 

Besiktnings instrument å bebyggde hemmansdelarne i Möckelåsen av Marby Socken och Jämtlands Län upprättade vid laga skifte derstädes år 1858.


Erik Persson har följande hus: (Agerbergs)

 1. Mangårdsbyggnad 15,9 m lång, 6.8 m bred å 25 varv hög under brädtak, 6 rum, 2 förstugor till en del brädfodrad, 4 inredda rum, försvarligt stånd.

 2. Bryggstuga och mjölbod, 13 m lång, 5,3 m bred å 18 varv hög, brädtak, försvarlig.

 3. Stall och vedlider, 16,6 m långt, 5,6 m brett å 20 varv, brädtak, försvarligt.

 4. Loge, 2 kornlador, 16 m lång, 7,4 m bred å 20 varv, brädtak, försvarligt.

 5. Ett härberge, nytt, 5,3 m långt, 4,7 m brett, 25 varv, gott stånd med brädtak.

 6. Ett d:o, 5 m långt, 4,7 m brett, 18 varv högt i gott stånd med brädtak.

 7. Fähus, fårhus och foderbod, 20,2 m långt, 9,5 m brett. 15 varv högt i gott stånd med brädtak.

 8. Källare med murad svale, 3 m i fyrkant, 1,5 m hög i gott stånd.

 9. Badstuga, 5,3 m i fyrkant, 8 varv hög i gott stånd.

 10. Smedja, 4,5 m lång, 3,9 m bred, 10 varv i försvarligt stånd.

 11. Kolhus, 3 m långt, 2,4 m brett, 5 varv, försvarligt.

 12. Brunn murad.


Per Hansson har följande hus: (Anners Ers)

 1. Mangårdsbyggnaden, 9,5 m lång, 8,3 m bred, 27 varv hög, till en del brädfodrad, 4 rum, 3 inredda, i gott stånd å brädtak.

 2. Lillstugan, ny, oinredd, 12,2 m lång, 6,2 m bred, 20 varv hög med spåntak i gott stånd.

 3. Källare med murad svale, 2,6 m i fyrkant i gott stånd.

 4. Stall vedlider, 10,4 m långt, 7,4 m brett, stallet å 17 varv, vädlidret å 12 varv, stallet försvarligt, lidret dåligt.

 5. Fähus, fårhus, foderbod, 17,5 m långt och 8,9 m brett, 16 varv i gott stånd med brädtak.

 6. Ett fårhus, 6,2 m långt, 11 varv brett, brädtak i gott stånd.

 7. Svinhus, 2,1 m i fyrkant, 6 varv.

 8. Bryggstuga, 7,4 m lång, 4,7 m bred, 16 varv, brädtak i gott stånd.

 9. Kornlada, 8,3 m lång, 7,7 m bred, 25 varv, brädtak i gott stånd.

 10. Halmsvale, 3,6 m lång, 7,7 m bred, 11 varv, 3 väggar.

 11. Härberge, 4,7 m långt, 4,1 m brett, 18 varv med brädtak i gott stånd.

 12. Ett d:o, nytt, 4,7 m långt, 4,5 m brett, 17 varv med brädtak i gott stånd.

 13. Smedja, 3,9 m lång, 4,1 m bred, 8 varv.

 14. Kolhus, 3,3 m långt, 3 m brett, 9 varv i sämre stånd.

 15. Badstuga, 5,9 m lång, 4,4 m bred,8 varv i gott stånd.

 16. Brunn; murad.


Lars Mårtenssons hus: (Bellmans)

 1. Manbyggnad, 8,6 m lång, 5,6 m bred, 16 varv , 2:ne rum, försvarligt.

 2. Fähus, fårhus, foderbod, 16 m långt, 7,7 m brett, 16 varv med brädtak i gott stånd.

 3. Kornlada, 8,3 m lång, 7,1 m bred, 24 varv högt, dåligt torvtak, i försvarligt stånd.

 4. Härberge, 5,3 m långt,4,7 m brett, 18 varv, gammalt i sämre stånd.

 5. Stall och visthus, 12.5 m långt, 4,4 m brett, 16 varv i gott stånd.

 6. Badstuga, 5,6 m lång, 4,2 m bred, 9 varv hög, försvarlig.

 7. Halmhus, 4,2 m långt, 2,7 m brett, 10 varv, försvarligt.


Mårten Larssons hus: (Hösen)

 1. Stugubyggnad, 10 m lång,7,7 m bred, 26 varv, 2 inredda rum, 2 oinredda rum, med brädtak i gott skick.

 2. Bryggstuga, 8,3 m lång, 5,9 m bred, 14 varv hög, i hjälpligt stånd.

 3. Fähus, 8 m långt, 7,4 m brett, 16 varv, försvarligt stånd med brädtak.

 4. Stall och foderlada, 5 m långt, 7,4 m brett, 18 varv i hjälpligt skick.

 5. Vedlider, 7,1 m långt, 5,9 m brett, 19 varv, försvarligt.

 6. Källare, timrad svale, 4,1 m lång, 2,4 m bred, 7 varv, försvarlig.

 7. Härberge, 5 m långt, 6,5 m brett, 20 varv i gott stånd.

 8. Kornlada, 8,6 m lång, 6,5 m bred,23 varv, försvarlig.

 9. Badstuga, 5,6 m lång, 5 m bred, 8 varv, försvarlig.


Trusta (Brattåkern)

 

Jon Nilssons hus

 1. Fähus, 5,9 m långt, 5,9 m brett, 7 varv, dåligt.

 2. Härberge, 3.9 m långt, 3,3 m brett, 11 varv, hjäpligt.

 3. Stugan, 7,4 m lång, 5,6 m bred, 11 varv , 2 rum.

 4. Källare, i sämre skick.

Nils Jönssons hus

 1. Stuga, 6,5 m lång, 5 m bred, 11 varv, försvarligt.

 2. Fähus, 5,9 m långt, 5,9 m brett, 7 varv hjälpligt.

 3. Härberge, 3,6 m långt, 3 m brett, 11 varv.

 4. Vedlider, 1,2 m långt, 5 m brett, 7 varv.

 5. Källare, i sämre skick.


Sålunda besiktigat och befunnet, betygar L.T.Jacobson

Paul Gerd i Ålsta Lars Olofsson

Gode män.

Tillbaka