Kallseckelån

Från källan till havet
(Det hav somliga kallar Storsjön)

Klicka på minibilderna
så visas de i full storlek.

Vi börjar vid Båltjärn

....

....

....

....

....

....

....

....

...

 

och slutar vid Fastekvarn.


1:a etappen, från Båltjärn till Fastekvarn.

Var kommer namnet Kallseckelån ifrån? Det vet vi inte riktigt. Men vi som kan den jämtska som är giltig här vet vad seckel är.”Seckel int!” säger vi strängt till barna när de äter så slarvigt att överskottet rinner ut i mungiporna.

Den börjar i Båltjärn ovanför Trappnäsbodarna, det är en rätt stor tjärn, vad finns före den? Inget annat egentligen än det stora myrlandet som omger den. Och namnet Båltjärn? Kanske var det Båls tjärn, Bål Persson, bonden som 1563 flydde undan svenska trupper till Hedmarken i Norge för att aldrig återvända.

För länge sen gav staten bidrag för att dika ut myrlandet och en del av tjärnarna. Medskogstjärn försvann, Gåsloken blev kvar liksom Båltjärn som blev litet mindre, nivån sjönk en del.

Ån börjar som en rännil, i myren gräver den ner sig och blir smal så den knappt syns i gräset, där bottnen är stenig bredar den ut sig. Men hela tiden blir den litet större, första gången när vattnet från Båltjärn och Gåsloken går samman.

Allt som rinner ner från myrarna gör att vattnet i åns övre del är brunt och bottnen är mörk, småöringarna anpassar sig till det och är mörka men vackra med lysande röda prickar.

När jag var barn följde jag min morfar och fiskade i ån, vi gick från ovanför Nordmanskojan till Fastekvarn. Det var ett ett elände att gå där, enorma grästuvor med sumphål emellan, trampade man fel så blötte man ner sig. Men i slutet av 50-talet, tror jag det var, dikade man ut och sänkte ån, det blev ett djupt dike istället. Men nu är det en å igen, visserligen en väldigt rak men en fin å där det är lätt att gå, nu växer gräs där det då var sumpmark.

Vi slutar vid Fastekvarn, Fastes kvarn. Faste Johansson, denne märklige man som vid 65 års ålder flyttade till Dörrsådalen för att bli nybyggare och börja ett nytt liv.

 

Tillbaka till första sidan