Startsida

Arkiv

Myckelåsbor

Gårdar och torp

Soldaterna

Utvandrarna

Statistik

Bilder

E-post

Länkar


Christine Murphy, Lorna Linden, Virginia Nordman, Lisa Midles

Petrus Nordman i Häxåsen och Brita Trapp i Fjällsågen gifte sig i februari 1907 och emigrerade kort därpå till Amerika. De började i Minnesota men kom med tiden att bli bofasta i Seattle.De fick tre barn, Arvid, Roy och Albert. De höll kontakt med Sverige men 1919 kom ett brev, Petrus var död, ett offer för den spanska sjukan. Petrus bror Andreas tog hand om familjen men dog 1939 i en hjärtattack. Efter detta upphörde kontakten med Nordmans i Sverige.

 

 

Petrus äldsta son Arvid kom som vuxen att tänka mycket på detta. Han förstod att han hade släktingar och ville nog gärna ha kontakt, men han visste inte vart han skulle vända sig och det blev försent. Men hans barnbarn Christine gjorde det istället, hon sände ett brev ut i det okända, till Nordman, Myckelåsen, Sweden och fick svar.

2006, nära 100 år efter att Petrus och Brita lämnade Sverige, kom deras barnbarns barn med sin mor för att se det gamla landet. Virginia Sandqvist Nordman med rötter i Småland, Christine Murphy, Lorna Linden och Lisa Midles.

Besöket började på västkusten hos Bengt och Ulla Bergström. Bengt blev deras ciceron och chaufför. Färden gick upp till Myckelåsen, till Häxåsen varifrån Petrus kom och till Britas Fjällsågen där familjen Trapp en gång bodde och avslutades hos John och Eivor Nordman i Bydalen. Sen gick färden till släkten i Småland.

Det var ett uppskattat besök. Och våra amerikanska släktingar minns sin tid här med glädje. Vi hoppas att det upprepas.

I rutan till höger finns foton tagna när släkten träffades i Myckelåsen och Bydalen.

Petrus son Arvid berättade för sina barnbarn om sitt liv.

Amerika
Petrus Nordman
Arvid Mauritz Nordman
Familjer Nordman, Dahlberg 1
Familjer Nordman/ Dahlberg 2

Myckelåsen
Gruppbild
Back:Chris,Virginia, Lorna, Lisa
Front:Nils, Märta och Svea Nordman
Virginia, Kurt,Chris, Lisa, Lorna
Bengt och Ulla Bergström, Lisa Midles
Helge Nordman
Sten och Folke Nordman
Sune Nordman
Britt och Ove Stjernström
Nils och Emilia Rovira Nordman
Virgina
Lisa och Lorna
Lorna och Lisa
Lorna och Chris
Märta, Adam och Viktor Mavi

Bydalen
Gruppbild
Maria Silverdahl och Maria Nordman
Margareta och Sven Silverdahl
Maj Britt Johansson, Kerstin Silverdahl,
John Nordman
Marby gamla kyrka
Marby nya kyrka
Kerstin Nordmans grav


Arvid Nordman Mitt Liv