Startsida

Arkiv

Myckelåsbor

Gårdar och torp

Soldaterna

Utvandrarna

Statistik

Bilder

E-post

Länkar


 

 

Ur Anna Eriksson uppteckningar.


Anna Nilson, född 1893, kom till Myckelåsen 1917. Hon var då 24 år gammal och hon blev kvar kvar i byn. I augusti 1918 gifter sig Anna och Anders Eriksson och Anna blir Myckelåsbo.

Anna Erisson var kunnig och intresserad av byarnas historia. Hon hade initativförmåga och var den första som tog sommarturister till byn. I mitten av 1950-talet gjorde hon en kulturgärning. Hon samlade ihop dokument och foton från äldre tider och fick äldre människor i byarna att berätta om sina liv.

Originialdokument och fotografier lämnades in till hembygdsföreningen i socknen men är nu tyvärr borta och kan inte återfinnas. Kopior av dokumenten finns dock kvar.

Kalle Johansson i Storåsen gjorde kopior på skrivmaskin och skrev ut anteckningarna från Anna Erikssons intervjuer. Det är därifrån som dessa berättelser om gamla tider har hämtats.

 

 

Om dop

Fäbodliv

Handelsresor

Med hö till Härjedalen

En jordemor

Krondikningen

Litet av varje från gamla tider

Posten

Skrock

Vägen

 

En tragedi

Flottningen

Jordbruksredsskap

Till Söderhamn

Kvarnar och sågar

Om barnafödslar

Om det som gammalt varit

Skolan genom tiderna

Skolbygget