Hon fick ett kort liv, Hulda Bernhardina.

Det var i lungsotens tid och hon dog i

april 1910. Men hon hann gå färdigt

skolan och få sitt avgångsbetyg.

Denna betygsbok säger inte så

mycket om henne och om vad hon

hade att gå genom men den berättar en

del om den tidens skola.

Tillbaka