Ur Protokollet för 1783 års storskifte av Myckelås bys inägor.

 

Namn på inägor.

 

1.                      Västerst åkern

2.                      Gamal gårds åkern

3.                      Gamal gårds åkern

4.                      Gårds åkern

5.                      Norra gårds åkern

6.                      Östra gårds åkern

7.                      Öster åkern

8.                      Hampeland

9.                      Höladu åkern

10                     Gammalgårds lägden                                    

11.                    Gammalgårds änge              

12.                     Äcker Nylandet       

13.                     Krukladu änget                         

14.                     Äckerbacken                              

15.                     Lilla Äckerbacken    

16.                     Loken                                       

17.                     Hängsle                                  

18.                     Badstugu Nylandet       

19.                     Ristan                                     

20.                     Blästeränget                           

21.                     Västra Badstugugärdet        

22.                     Äcker Nylandet

 

Tillbaka