Min kära dotter

Två fäder och deras döttrar.

 

Olof Wallberg, komminister i Ström, ärvde 1728 hemmanet Verkön efter sin far Faste Tholson men han brukade det inte. Han lejde landbönder och arrendatorer fram till dess han egna barn blev vuxna. 1743 är sonen Nils 21 år och blir bonde på Verkön. Hans äldre bror Faste studerar i Härnösand och Uppsala och går den militära banan. Faste tjänstgör som fältväbel och mönsterskrivare vid Hälsinge regemente när han 1764 kommer överens med sin bror om att de båda skulle bruka Verkön, hälften vardera och, när deras far var död, överenskomma med sina syskon om köpeskillingen.

De går till tinget med saken och häradsrätten fann skäligt bevilja detta ty som rätten sade: hemmanet Verkön tarvar två åbor. Men komminister Wallberg är ännu i livet och han går den 25 januari 1765 in till häradsrätten med en skrivelse.

Det gäller hans dotter Anna. Hon var 17 år gammal när hennes mor dog och hon fick ta hand om sin fars hushåll och hon kom att tjäna honom troget.

Olof Wallberg skriver till rätten att han gärna ser att sonen Nils får bruka halva hemmanet Verkön men, säger Olof Wallberg, den andra halv-parten kan jag inte unna någon annan är min kära dotter Anna och hennes man. I 18 års tid har hon varit mig behjälpelig uti hushållningen. Hon har lidit så mycket ont under den tiden och jag såge mycket gärna att hon därvid blev lika hållen.

Han anhåller därför hos häradshövding och häradsrätt att hans käre son Nils och hans kära dotter Anna får lagfart på vardera sin hälft, att laga värdering sker och övriga syskon får utlösen ur detta hemman.

Det blir inga lagfarter. Arvejord får inte genom testamente bortgivas, säger häradsrätten, Nils och Anna må bruka vardera hälften så länge ägaren Olof Wallberg lever men därefter ska alla undfå den rätt som lagen säger.

Under de förutsättningarna kommer Anna och hennes man Hans Andersson till Verkön. Komminister Olof Wallberg dör 1767. Då blir det ändå som Nils och Faste Wallberg en gång bestämt, de delar på Verkön och Anna och hennes man Hans Andersson får flytta därifrån.

 

Men Faste Wallberg har också en dotter.

När han blir tvärt och svårt sjuk lämnar han ett testamente. Två män kan vittna, Pär Pärsson i Tivarsgården och Per Andersson i Hof. Det ska inte vara som lagen säger, att sonen ska ärva dubbelt mot dottern i den fasta egendomen. Nej, säger Faste Wallberg, mina kära barn Greta Sofia och Petrus skall dela allt lika, såväl i det lösa som i det fasta. Han vill att Komminister Sundell skulle upprätta ett skriftligt dokument men det går fort med Faste och blir för sent.

Sonen Petrus är endast 17 år och får en förmyndare. Denne förmyndare går till häradsrätten för att få det muntliga testamentet ogiltigtförklarat. Häradsrätten konstaterar att enligt Ärvda Balken ska sonen Petrus ha två tredjedelar av den fasta egendomen och dottern Greta Sofia en tredjedel och att detta icke kan ändras genom testamente.

En värdering av Faste Wallbergs hemman gör klart att hemmanet inte kan klyvas på det sättet. Det tål att delas i två lika stora lotter men en tredjedel av hemmanet är för litet. I stället för att bli självständiga bönder på Verkön blir så Greta Sofia Wallberg och hennes man Johan Hoff torpare under Petrus Wallberg.

Det blev svårt för dem att leva med detta så med tiden byter de sitt torp på Verkön mot ett torp på Trustas utmark i Myckelåsen och blir Myckelåsbor.

 

Tillbaka