Gå till  Myckelåsbor

 

Kommentar.

 

Detta är en förteckning över människor som bott i Myckelåsen eller ägt mark i byn. Många bodde där hela sitt liv, andra har kommit och gått men lämnat spår efter sig i dokument av olika slag. De från Trappnäs och Norderön som ägt och nyttjat mark i Myckelåsen är med.

Några namn finns i gamla pergamentbrev, det första från 1410. Mantalslängder och jordeböcker ger mer information. De äldsta bevarade tiondelängderna och jordeböckerna är från 1565. Jämtland blir svenskt 1645 och källorna blir därmed fler och rikligare. Vi får räkenskaper med olika skattelängder och militära rullor.

 

Domböckerna är en viktig källa som säger mycket om hur man levde i äldre tider. Fastighetsaffärer, tvistemål och brottsmål som avhandlas inför rätten ger namn på människor och besked om deras släktrelationer.

 

Ministralböcker, dvs. kyrkans noteringar om husförhör, födelser, vigslar och död började föras sent i Marby socken, med början på 1760-talet. Hallen med Marby blev, förmodligen efter digerdöden, annex under Sunne pastorat och Sunne kyrkböcker har från 1691 uppgifter om Myckelåsbor.

 

Byn Myckelåsen ligger i Marby socken i Jämtlands län. Men det har ändå varit så att denna by varit delad mellan tre socknar. 1646 köpte Länsman Joen Eliansson i Trappnäs och Jöns Mårtensson i Trusta på Norderön en tredjedel av byn, Brattåkern, som blivit ödegods. Den marken kom så att ligga under Hallen och Norderön. Av gammal hävd har Verkön haft rätt i byn och den delen har som Urfjäll legat under Norderö socken. Trappnäs marker i Myckelåsen överfördes från Hallen till Marby 1884 medan Norderös del  och en fastighet som tillhört önsta, Oviken kom under Marby socken först 1962.

 

Skallböle är ett specialfall. Det är Svedje bys utmark och får sina första torpare först på 1860-talet. Men bosättningen är betydligt äldre än så. I en tvist från 1654 talas om Ödesbölet Skallböle. I ett arvskifte hade det delats mellan Välje och Svedje i Marby och Sölvbacken i Oviken för att med tiden ligga helt under Svedje. Byarnas geografiska gränser gör det dock sannolikt att Skallböle en gång i tiden legat inom Myckelåsen. Boende i Skallböle har tagits med ijdetta register över Myckelåsen.

 

Det har funnits många Myckelåsbor före husförhörens tid som är okända för oss och därför inte finns med i denna förteckning. Vilka som byggde det första huset, för första gången levde där en hel vinter och därmed blev de första Myckelåsborna kan vi inte veta.

 

Källorna fram till 1930 är genomgångna, tiden därefter har stora luckor. Det är många olika källor som använts, när det gäller källanvisningar är det en del som saknas, redovisningen är inte färdig i det avseendet.

 

Här är källor som varit aktuella med de fårkortningar som jag använt i texten.

 

akl

avkortningslängder beskattning

baltz

Baltzarräfsten 1613

bb

begravningsbok

bosl

husfolks boskapslängder

bou

bouppteckning

sd-d2

Sveriges dödbok 1950-1990, cd-skiva, andra utgåvan

sd-5 Sveriges dödbok 1901-2009, femte versionen

db

dödbok

dn

Diplomatarium Norvegicum

domb

dombok

fb

födelsebok

gen,gid

Genline

gmr

generalmönsterrulla

hfl

husförhörslängd

hsh

Härnösands stifts Herdaminnen L. Bygden

ifl

inflyttningslängd

jb

jordebok

 

Jämtlands Fornskriftsällskap

jdl 1.2.3.4

Jämtlands domböcker o. landstingsprotokoll 1 till 4

jhd 1.2.3

Jämtlands och Härjedalens diplomatarium 1 till 3

jr1

Jämtländska räkenskaper 1564-1571 del 1

jr2

Jämtländska räkenskaper 1564-1571 del 2

kb

köpebrev

kk

köpekontrakt

lf

lagfart

lk

lokal källa

lmr

lagmansränta

mtl

mantalslängd

pk

personlig kännedom

rot

nättidningen Rötter

räkl

räklängd

sb

sockenbok

sk

soldatkontrakt

skl

skattelängd

tio

tiondelängd

tm

testamente

ufl

utflyttningslängd

vb

vigselbok

öp

Östersundsposten

Tillbaka